தமிழால் நாம் ! தமிழராய் நாம் !! தமிழுக்காக நாம் !!!

இம்மண்ணில் வாழும் உயிருக்கெல்லாம் பொதுமறையாம் திருக்குறள்தனை உலகினுக்கு தந்த வான் புகழ் மொழி, ஊர் எல்லாம் நம் ஊரே; உலக மக்கள் யாவரும் நம் சுற்றத்தாரே என உலகினை ஒர் குடையின் கீழ் அளந்த
உயர் செம்மொழியாம் தமிழ் மொழியின் வளமையையும், உரக்கச் சொல்லவும், தமிழர்களின் பண்பாடு, கலை, மற்றும் இலக்கியச் செறிவை நம் இளைய தலைமுறையின் கைகளில் உயிர்ப்புடன் சேர்த்திடவும்; மதம், இனம், தேசம் கடந்து சகமனிதனின் துயர் துடைக்கும் கரமாகவும் (கரங்களாகவும்), அன்பை விதைக்கும் ஆலயமாகவும், நம் நலன் பேணிட வழிகாட்டியாகவும், அமெரிக்க குடியரசின் அனைத்து சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்ட இலாப நோக்கற்ற அமைப்பாக நியூஜெர்சி முத்தமிழ்ச் சங்கம் செயல்படும்.

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Back to Top